Июль
09

Қазақстан Республикасының Су Кодексі (2003 ж. 9 шілде № 481-ІІ) (2015.28.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)